Tại sao trẻ dễ bị ho lúc giao mùa?: Thời tiết giao mùa là điều kiện cho vi sinh vật phát